Trang chủ » Tin tức 24h
28/09/2022 18:12

p136

Tốɪ ɴɢàʏ 28.9, Đạɪ ᴛá Lâᴍ Tʜàɴʜ Sᴏʟ, Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Sóᴄ Tʀăɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ 4 ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʟɪᴘ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛáᴄ độɴɢ ᴠậᴛ ʟý 2 ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ɢâʏ ʙ.ứ.ᴄ x.ú.ᴄ ᴅư ʟᴜậɴ.

Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Sóᴄ Tʀăɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ 4 ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʟɪᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛáᴄ độɴɢ ᴠậᴛ ʟý 2 ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ

Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Sóᴄ Tʀăɴɢ Lâᴍ Tʜàɴʜ Sᴏʟ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ɴắᴍ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴄʟɪᴘ ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜó ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴍứᴄ độ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅẫɴ đếɴ sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Sóᴄ Tʀăɴɢ sẽ ʙáᴏ ᴄáᴏ ʀõ ᴠớɪ ʟãɴʜ đạᴏ Bộ Côɴɢ ᴀɴ ᴠà sẽ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đếɴ ʙáᴏ ᴄʜí.

Tʀướᴄ ᴍắᴛ, Bᴀɴ Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Sóᴄ Tʀăɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ 4 ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị xã Vĩɴʜ Cʜâᴜ, ᴛỉɴʜ Sóᴄ Tʀăɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴀ ᴛʀựᴄ ɴɢàʏ 25.9; đồɴɢ ᴛʜờɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị xã Vĩɴʜ Cʜâᴜ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴠụ ᴠɪệᴄ để xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴍɪɴʜ.

Tʜᴇᴏ Đạɪ ᴛá Lâᴍ Tʜàɴʜ Sᴏʟ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ ʟà ᴅᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ʜɪệᴜ ʟệɴʜ ᴄủᴀ CSGT. Tʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄsɢᴛ đ.ᴜ.ổ.ɪ ǫᴜᴀ ɴʜɪềᴜ đườɴɢ ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴘʜườɴɢ, ɴɢườɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đã ᴄʜèɴ é.ᴘ ᴍôᴛô ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ.

“Nɢườɪ ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ đã ᴄʜèɴ é.ᴘ ᴍôᴛô ᴄủᴀ ᴄsɢᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴠượᴛ ʟêɴ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅù ᴛʜế ɴàᴏ đɪ ɴữᴀ ᴛʜì ᴍìɴʜ đã sᴀɪ, để ᴀɴʜ ᴇᴍ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍớɪ ᴛíɴʜ đượᴄ”, ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Sóᴄ Tʀăɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ.

Hìɴʜ ảɴʜ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛáᴄ độɴɢ ᴠậᴛ ʟý 2 ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ đượᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ɢʜɪ ʟạɪ

Tʀướᴄ đó, ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɢồᴍ 1 ɴɢườɪ ᴍặᴄ áᴏ ᴠàɴɢ ᴠà 1 ɴɢườɪ ᴍặᴄ áᴏ xᴀɴʜ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ, ᴄʜâɴ, ɢ.ậ.ʏ, ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴛáᴄ độɴɢ ᴛớɪ ᴛ.ấ.ᴘ ᴠàᴏ 2 ɴɢườɪ đɪ xᴇ ᴍôᴛô.

Đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʀêɴ MXH ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍặᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ đặᴄ ᴄʜủɴɢ ᴄʜở ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍặᴄ ǫᴜâɴ ᴘʜụᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ đ.ᴜ.ổ.ɪ ᴛʜᴇᴏ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴛʀẻ (đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ᴄʜưᴀ đủ ᴛᴜổɪ) ᴄʜạʏ xᴇ ᴇxᴄɪᴛᴇʀ.

Kʜɪ ᴠừᴀ ᴅừɴɢ xᴇ, ɴɢườɪ ᴍặᴄ ǫᴜâɴ ᴘʜụᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴛáᴄ độɴɢ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄʜạʏ xᴇ ᴇxᴄɪᴛᴇʀ. Nɢườɪ ᴍặᴄ ǫᴜâɴ ᴘʜụᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄầᴍ ɢậʏ ᴛáᴄ độɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ. Nɢườɪ ɴàʏ ᴄòɴ ᴋéᴏ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ xᴜốɴɢ ʀồɪ ‘ᴛáᴄ độɴɢ ᴠậᴛ ʟý’ ʟɪêɴ ᴛụᴄ. Kʜɪ đó, ɴɢườɪ ᴍặᴄ đồ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄũɴɢ ᴛáᴄ độɴɢ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ᴛʀêɴ.

Nɢườɪ ᴍặᴄ ǫᴜâɴ ᴘʜụᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴅùɴɢ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴛáᴄ độɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄáɪ ᴠàᴏ đ.ầ.ᴜ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ. Aɴʜ ɴàʏ ᴄòɴ ᴄầᴍ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ x.ôɴɢ ᴠàᴏ ‘ᴛáᴄ độɴɢ ᴠậᴛ ʟý’ 2 ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ đɪ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ɴóɪ ᴛʀêɴ.

Lúᴄ sᴀᴜ, ᴍộᴛ ᴍôᴛô ᴄʜᴜʏêɴ ᴅụɴɢ ᴄʜở ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴍặᴄ đồɴɢ ᴘʜụᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ đếɴ. Nɢườɪ ɴɢồɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜốɴɢ xᴇ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ‘ᴛáᴄ độɴɢ ᴠậᴛ ʟý’ ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ 2 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ.

Đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴋʜɪ ʙị ‘ᴛáᴄ độɴɢ ᴠậᴛ ʟý’, ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴛʀẻ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜ.ốɴɢ ʟạɪ, ᴄʜỉ đứɴɢ ᴄʜịᴜ ᴛʀ.ậɴ…

Vụ ᴠɪệᴄ đượᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ɢʜɪ ʟạɪ. Tʜᴇᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ, đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɴàʏ đượᴄ ɢʜɪ ʟạɪ ᴛạɪ ᴛʜị xã Vĩɴʜ Cʜâᴜ, ᴛỉɴʜ Sóᴄ Tʀăɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʟɪᴘ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ MXH đã ɴʜậɴ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ʙấᴛ ʙìɴʜ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM